Säisien sukuseuran historiaa

Kiuruvetinen rehtori Alpo O. Säisän kutsumana järjestettiin 26.7.1981 Vieremän Haajaisten kylässä Jorma ja Ulla-Maija Säisän kotona Halmeniemessä Säisien sukuseuran perustavakokous. Kokouskutsu kuuluit, että "tulloo, joka tuntoo sukua olevansa", ja yli 80 tunsi kuuluvansa Säisän sukuun. Pääasiassa perustamiskokoukseen osallistuneet olivat Iisalmesta, Kiuruvedeltä ja Vieremältä, mutta osallistujia oli myös muualta Suomesta.

Perustamiskokouksessa Alpo O. Säisä luonnehti perustetun sukuseuran tärkeimmäksi tehtäväksi sukulaisuussuhteiden elvyttämisen, umpeutuneiden urien avaamista. Kokouksessa valittiin työryhmä valmistelemaan sukuseuran sääntöjä. Sukuseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin metsänhoitaja Pertti Säisä Iisalmesta. Seuraavaksi kokoontumisajankohdaksi ja -paikaksi sovittiin 18.7.1982 ja Iisalmi.

Seuraava kokous, mistä löytyy tietoa Säisien sukuseuran arkistosta osallistujalistan muodossa, pidettiin Runnin kylpylässä elokuussa 1985. Paikalla oli 57 suvun jäsentä. Varsinaista kokouspöytäkirjaa ei löydy arkistosta, mutta sukuseuran hallituksena toimivan sukuneuvoston myöhempien pöytäkirjojen perusteella sukutapaamisessa muun muassa sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Alpo O. Säisä ja saatiin ensimmäisiä "epävirallisia" jäsenmaksukolikoita.

Järjestyksesään kolmas Säisien sukutapaaminen järjestettiin vuonna 1987 Iisalmen Metsäpirtillä, johon liittyen eräästä sukuneuvoston pöytäkirjasta löytyy merkintä, että "Metsäpirtin sukutapaamiseen puheenjohtajalle tilataan oikeaa maitoa, eikä kurrin litkua." Sukutapaamisessa oli läsnä 68 suvun jäsentä, sukukokouksessa päätettiin sukuseuran jäsenmaksuksi 50 markka ruokakunnittain, kun sukuseura on merkitty rekisteriin. Perhekuntakohtainen jäsenmaksu jäi sukuseuran tavaksi, mutta rekisteröityä yhdistystä sukuseurasta ei vielä tähän päivään mennessä ole tullut. Rekisteröinnistä on keskusteltu useaan kertaan sukukokouksissa ja sukuseuran säännöt hyväksyttiin sukukokouksessa vuonna 2014.

Vuonna 1987 sovittiin, että Säisät kokoontuvat seuraavan kerran vuonna 1990, mutta tapaaminen siirtyi vuoteen 1991. Tapaamista edeltäneessä kokouksessa viimeksi mainitun vuoden toukokuussa sukuneuvosto keskusteli sukukirjan laatimisesta, jonka ajateltiin toteutettavan tilaustyönä ja sen kustannuksiksi arveltiin 5000 markkaa. Sukukirjaa ei pöytäkirjatietojen mukaan kuitenkaan käsitelty vuoden 1991 sukukokouksessa. Sukutapaamisen ohjelmassa oli muun muassa arvontaa ja Eino Säisän lauluesityksiä, joista todetaan hänen esittäneen Sibeliusta ja Merikantoa. Ne olivat hienoja tulkintoja ja toivottiin "Luojan antavan säilyä tuon kauniin lauluäänen vielä pitkään."

Seuraava Säisien sukutapaaminen järjestettiin vasta kymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 2001 Vieremällä Haajaisten koulukievarissa. Sukutapaamisessa sukuseuran perustamiskokouksen koolle kutsuja Alpo O. Säisä ilmoitti, ettei hän ole käytettävissä enää puheenjohtajana, vaan aikoi siirtyä "kestojoutilaisuuteen".

Alpo O. Säisän jälkeen sukuseuran puheenjohtajina toimivat Ville Säisä ja Eino Säisä, molemmat yhden parivuotisen toimikauden. Einon jälkeen puheenjohtajana toimi kaksi toimikautta Osmo Ahonen Iisalmesta vuosina 2004–2008 ja hänen jälkeen kymmenen vuotta Yrjö Riihola Nastolasta vuosina 2008–2018. Yrjön jälkeen seuran uudeksi ja nykyiseksi puheenjohtajaksi valittiin nuori historian opiskelija ja sukututkija Mikko Kuitula Helsingistä. Osmo Ahosen lisäksi sukuseura on kutsunut Jorma Säisän ja Marketta Korhosen kunniajäsenikseen vuonna 2014. Nivalan sukuhaaraa edustava pitkäaikainen sukuseuran jäsen Anni Saalasti kutsuttiin seuran kunniajäseneksi vuonna 2018.

Vuoden 2001 jälkeen Säisät ovat kokoontuneet sukutapaamiseen ja Säisien sukuseuran sukukokoukseen seitsemän kertaa. Vuonna 2010 Säisät kokoontuivat Paltamossa, jonne Savon Säisien kantaisä toi suvun 1700-luvun alkuvuosikymmeninä, ja vuonna 2016 Tyrnävällä, jolloin sukutapaamisessa ensimmäistä kertaa mukana olivat Tyrnävän Säisät ja Matinollit. Viimeksi mainitussa tapaamisessa sukuseuran jäsenet vierailivat ensimmäisen kerran suvun alkukodin paikalla Tyrnävän Ängesleväjoen varrella. Vuonna 2020 Nivalassa järjestettäväksi suunniteltu järjestyksessään 13. sukutapaaminen jouduttiin koronaviruspandemian vuoksi siirtämään ja sukutapaaminen järjestettiin poikkeuksellisesti etäyhteydellä heinäkuussa 2021. Seuraava tapaaminen on päätetty järjestettävän Nivalassa vuonna 2023.

Yksi mainittavan arvoisista sukutapaamisista järjestettiin Nivalassa vuonna 2004, jolloin sukutapaaminen järjestettiin ensimmäisen kerran Savon ulkopuolella. Nivalassa vaikuttaa yksi Säisän suvun sukuhaaroista, jonka kantaisä on Matti Säisä. Vielä tuolloin ei ollut olemassa tarkkaa kuvaa siitä, miten tämä Pohjanmaan Säisien sukuhaara liittyy Savon Säisiin. Ensimmäisen kerran kokonaiskuvan Säisien suvun historiasta ja sukuhaarojen liittymisestä toisiinsa esitti sukututkija Mikko Kuitula Vieremällä vuonna 2014.